Program stypendialny

przygotowany dla Uczniów Szkół Franciszkańskich w Toruniu

Fundacja Hodos uruchomiła program stypendialny dla Uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiający częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania w Szkołach Franciszkańskich w Toruniu. 

 

Dokumenty do pobrania obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów

Wniosek o przyznanie stypendium

Deklaracja stypendysty